Registračné a obchodné podmienky

Registráciou sa zaväzujete, že nebudete do svojej internetovej prezentácie vkladať dáta a obrázky, ktoré možu narušiť mravnú výchovu detí a mládeže ako sú pornografické alebo erotické materiály, texty obsahujúce vulgarizmy a pod.. Takéto stránky budú bez kompromisu likvidované a bude k nim blokovaný další prístup.

Potvrdením odoslania objednávky vzniká medzi Vami (zákazníkom) a našou spoločnosťou

MBM ARTWORKS, v.o.s.
Saratovská 8
84102 Bratislava
IČO: 35860201
DIČ: 2021738169
IČ DPH: SK2021738169,

ktorá je prevádzkovateľom tohoto internetového portálu obchodný vzťah. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.

Pri registrácii je nutné poskytnúť niektoré osobné údaje a preto sa spoločnosť MBM ARTWORKS, v.o.s. zaväzuje, že s nimi bude nakladať len vrámci vnútornej potreby spoločnosti a nebude ich poskytovať tretím osobám.